05/04 ZO ČSOP
Český Svaz Ochránců Přírody - Český brod

05/04 ZO ČSOP Český Brod

463 91 428
Adresa sídla ZO
Na Křemínku 1244, 282 01 Český Brod
Počet členů v roce 2011
10
Statutární zástupce - předseda
Vít Karban
Hospodář a jednatel
Ing. Václav Čokrt
Kontakty pro veřejnost
telefon: 728 511 103, 321 620 672, e-mail: cokrt@seznam.cz

Okruhy činnosti

péče o krajinu a památky

 • údržba ekologicky významných nechráněných území
 • okrašlovací činnost

druhová ochrana

 • provádění přírodovědných průzkumů

ochrana životního prostředí

 • ochrana vod
 • tuhé komunální a průmyslové odpady
 • problematika dopravy cyklistické
 • účast ve správních řízeních

environmentální výchova

 • systematická práce s dětmi členů ZO
 • realizace a provoz naučných stezek (společně se ZO ČSOP Koniklec):
  • NS „Zahrady“ (od roku 2008)
  • NS „Údolím Šembery“ (od roku 2011)

ostatní činnost

 • výroba a vyvěšování ptačích budek (2008-2010 – 55 kusů)
 • zimní přikrmování ptactva – dvě krmítkové trasy s dvaceti krmítky
 • péče o vstavačovou louku
 • údržba topolové Masarykovy aleje
 • osazování laviček – Masarykova alej a NS Zahrady

ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1702/91

Nový český výrobce sportovní výživy Survival