05/04 ZO ČSOP
Český Svaz Ochránců Přírody - Český brod

Zpráva o činnosti v r. 2008

V roce 2008 měla naše ZO 10 členů

Zpráva o činnosti ZO v roce 2008:

 1. Strážní služba – Karban, Čokrt, Kliment, Maleček.
 2. Zasýpání krmítkové trasy v Dolánkách.
 3. Výroční členská schůze na chatě v Dolánkách 24.2.2008.
 4. Spolupořádání DP a CTJ „Krajem bitvy u Lipan“ a DP a CTJ „Českobrodská padesátka“ – Čokrtovi (6), V. Karban, H. Karbanová.
 5. Spolupráce se ZO ČSOP Koniklec při přípravě naučné stezky v Zahradech:
  • spolupráce probíhala od září roku 2007, i v roce 2008 doplňování a připomínkování textů a doplnění fotografií stromů pro tabule naučné stezky (V. Čokrt),
  • 25.5.2008 – pomoc při osazování tabulí naučné stezky, značení stezky, osazení stojanu na kola, nátěr lávky (V. Čokrt, V. Karban, J. Čokrtová, H. Karbanová),
  • 3.5.2008 od 10 hodin – účast na slavnostním otevření stezky - vycházka po trase stezky a prohlídka tuchorazské „hlásky“. (V. Čokrt).
 6. Vypracování a podání žádosti o grant s názvem „Český Brod pro přírodu 2008“ (V. Čokrt) – získání částky 4.000 Kč od města Český Brod. V rámci grantu bylo v průběhu roku 2008 realizováno:
  • bylo vyrobeno 45 ks ptačích budek (V. Čokrt, V. Karban, K. Čokrtová, V. Čokrt ml., J. Čokrtová, E. Čokrtová ml.),
  • byly provedeny asanační práce na louce v Dolánkách (v minulosti výskyt vstavačů) - likvidace náletových dřevin a vyžínání a vyhrabávání stařiny,
  • byla realizována lávka přes potok Šembera (V. Čokrt, V. Karban, E. Čokrtová, J. Čokrtová, K. Čokrtová, V. Čokrt ml. Pozn.: Bohužel nebyl uskutečněn plánovaný „Den Země“ (úklid údolí Šembery). Městu byla vrácena částka 1 324 Kč.
 7. Práce v zastupitelstvu a v komisi životního prostředí města Českého Brodu – V. Čokrt (od začátku roku 2007).
 8. Vysázení 200 ks borovic a 50 ks listnatých stromů (duby, buky, jeřáby, osiky, lípy, olše) u cukrovarské drážky v k.ú. Ovčáry (M. Maleček).
Výrobce fitness posilovacích strojů Ketller