05/04 ZO ČSOP
Český Svaz Ochránců Přírody - Český brod

Zpráva o činnosti v r. 2009

V roce 2009 měla naše ZO deset členů.

Z naší činnosti v roce 2009:

 1. Prováděli jsme strážní službu (Karban, Čokrt, Kliment, Maleček).
 2. Získali jsme grant od města Český Brod (5.000 Kč) na akci s názvem „Český Brod pro přírodu a volný čas obyvatel“ na :
  • výrobu ptačích budek a jejich vyvěšování v Masarykově aleji, na trase naučné stezky v Dolánkách a na stezce Břetislava Jedličky-Brodského,
  • asanační práce na první louce v Dolánkách, realizace lávky přes vodoteč na trase naučné stezky,
  • asanační práce v Masarykově aleji,
  • výrobu a osazení laviček.
 3. Vyráběli jsme a osazovali ptačí budky (Čokrt st., Karban, Čokrtová E.(st.), Jana a Kateřina):
  • V Dolánkách bylo celkem osazeno 17 ks budek (5 ks na naučné stezce v Zahradech a 12 ks na červené turistické značce v Dolánkách.
  • Na stezce Břetislava Jedličky Brodského bylo osazeno 9 ks ptačích budek.
  Pozn.: Budky budou osazovány ještě v lednu a únoru roku 2010.
 4. Osazovali jsme krmítka na krmítkové trase v Dolánkách – doplnění plastových krmítek na červené tur. značce na 12 kusů. Vyrobili jsme 8 dřevěných krmítek - 4 ks jsme osadili na naučné stezce v Zahradech a 4 ks jsme osadili v Masarykově aleji (Čokrtovi – V. (st.), E.(st.), Jana, Kateřina, Karban).
 5. Prováděli jsme asanační práce v Masarykově aleji a na první louce v Zahradech (pozn.: práce budou pokračovat i v roce 2010) – Čokrt V. st., Karban, Čokrt V. ml., Čokrtová Jana a Kateřina.
 6. Zasýpání krmítkové trasy v Dolánkách a v Masarykově aleji (které pokračovalo i v lednu až březnu r. 2010) - Čokrtová E.st., Čokrt V.st., Karban, Čokrtová Jana a Kateřina, Šíchovi).
 7. Vybudovali jsme lávku na naučné stezce v Zahradech přes vodoteč za hrází rybníka (Čokrt st., Karban, Kliment).
 8. V zimě jsme započali s výrobou laviček do Masarykovy aleje a na naučnou stezku (na hráz rybníka) v Zahradech (budou osazeny v dubnu a květnu 2010) - Čokrt st. a Karban.
 9. Připomínkovali jsme připravovanou stavbu ČOV v Doubravčicích (Čokrt st.).
 10. Spolupořádali jsme DP a CTJ „Krajem bitvy u Lipan“ a DP a CTJ „Českobrodská padesátka“ (Čokrt st., Čokrtová E. st., Karban).
 11. Výroční členská schůze na chatě v Dolánkách 5.4.2009.
Odborné publikace nakladatelství Grada