05/04 ZO ČSOP
Český Svaz Ochránců Přírody - Český brod

Zpráva o činnosti v r. 2010

V roce 2010 měla naše ZO deset členů.

Z naší činnosti v roce 2010:

 1. Osazování dřevěných ptačích krmítek v Dolánkách – 24.1.2010 - Čokrt st., Čokrtová Jana a Kateřina, host: Timo Bergolte (SRN).
 2. Osazování ptačích budek (vyrobeny v zimě):
  • 27.2.2010 – v Masarykově aleji – Čokrt st., Čokrtová Jana a Kateřina,
  • 28.2.2010 - na červené značce v Dolánkách a na hrázi rybníka v Zahradech – Čokrt st., Karban, 2 hosté: Šíma Aleš, Šíma Robert,
  • 14.3. 2010 – na stezce Břetislava Jedličky Brodského - Čokrt st., Čokrtová Eva st. a Jana.
 3. Výroční členská schůze ZO na chatě v Dolánkách 28.3.2010.
 4. Zasýpání ptačích krmítek v Dolánkách a v Masarykově aleji (Karban, Čokrt st., Čokrtová Eva st., 2 hosté: Šíma Aleš, Šíma Robert.
 5. Asanační práce v Masarykově aleji (3.4.2010) – Karban, Čokrt st., Čokrtová Eva st., Kliment.
 6. Účast na Dni Země na Klepci (17.4.2010) – Čokrt st., Čokrtová Jana a Kateřina.
 7. Osazování laviček v Masarykově aleji (1.5.2010) - Čokrt st., Čokrtová Eva ml., hosté: Milan Babica, Čestmír Hrdinka, Jakub Hrdinka.
 8. Spolupořádání 28. ročníku DP a CTJ „Krajem bitvy u Lipan“ – 22.5.2010.
 9. Osazení lavičky na naučné stezce v Zahradech - Karban, Maleček, Čokrt st.
 10. Sekání trávy na naučné stezce v Zahradech (9.7.2010) - na hrázi rybníka - Čokrt st., Maleček.
 11. Spolupořádání 44. ročníku DP a CTJ „Českobrodská padesátka“.
 12. Účast ve správním řízení – územní řízení ve věci ČOV Tuchoraz na OÚ Tuchoraz (Čokrt st.) a další korespondence s OÚR Český Brod, ČIŽP Praha OÚ Tuchoraz, ČRS Praha.
 13. Strážní služba – Karban, Čokrt st., Maleček.
 14. Práce na rozšiřování Kolínské řepařské drážky – M. Maleček.
 15. Ve spolupráci s ČRS Praha jsme dosáhli přerušení územního řízení na umístění stavby ČOV Tuchoraz – dle předloženého návrhu měl být odpad z ČOV přes nesouhlas ČRS zaústěn přímo do Podviničního rybníka. Chovný rybník s rekreační funkcí by tak byl degradován na pouhý biologický dočišťovací rybník (kanalizace je převážně gravitační - ČOV má přepad do obtoku pouze v šachtě, ČOV nemá třetí stupeň čištění). Ústního jednání v rámci územního řízení na OÚ Tuchoraz dne 18.3.2010 se z našeho podnětu zúčastnil i ČRS jako vlastník rybníka (o jednání vůbec nevěděl) a ČIŽP – OI Praha - odd. ochrany přírody (Čokrt st. a Karban).
Tradiční český výrobce sportovní výživy Promil